powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Budżet partycypacyjny

Informujemy, że zostały wybrane zadania do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017.

Okręg 1
Uprzątnięcie koryta strumienia Budniczej Strugi w Karpaczu Górnym - 40.000,00 zł
Integracja sportowa mieszkańców Karpacza Górnego - 25.000,00 zł
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Okręg 2
Ulica Rybacka – sport, wypoczynek, rekreacja - 65.000,00 zł

Okręg 3
Rozbudowa monitoringu miejskiego - 65.000,00 zł

Okręg 4
Rozbudowa monitoringu miejskiego - 65.000,00 zł


Od dnia 30 listopada 2016 rozpoczynamy cykl spotkań, na których odbędzie się głosowanie na zadania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Okręg nr 1 

30.11.2016 r. /środa/, Hotel „Karolinka”, ul. Linowa 3b, godz. 18.00 - spotkanie informacyjne

Z uwagi na liczbę i wartość zgłoszonych projektów w okręgu spotkanie ma charakter wyłącznie informacyjny, a wszystkie zaakceptowane projekty przechodzą do etapu realizacji.


Okręg nr 2 

01.12.2016 r. /czwartek/, Gimnazjum im. Ratowników Górskich, ul. Łączna 2, godz. 18:00 - spotkanie informacyjne

Z uwagi na liczbę i wartość zgłoszonych projektów w okręgu spotkanie ma charakter wyłącznie informacyjny, a wszystkie zaakceptowane projekty przechodzą do etapu realizacji.


Okręg nr 3 

05.12.2016 r. /poniedziałek/, Gimnazjum im. Ratowników Górskich, ul. Łączna 2, godz. 18:00 - głosowanie


Okręg nr 4

02.12.2016 r. /piątek/,  Hotel „Artus”, ul. Wilcza 9, godz. 18:00 - głosowanie 


Wykaz złożonych projektów (spełniających warunki regulaminu / odrzuconych)


W roku 2017 Karpaczanie wydadzą w ramach budżetu partycypacyjnego 260.000 zł. Już od września 2016 można składać propozycje projektów do budżetu na następny rok.

Wnioski z propozycjami projektów mogą składać mieszkańcy danego okręgu z poparciem min. 15 osób, na formularzu wniosku. Na każdy Okręg przewidziano kwotę 65000 zł.

Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Karpacz oraz na terenach Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, Karkonoskiego Parku Narodowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w granicach administracyjnych Miasta Karpacza, po wyrażeniu zgody przez właściciela lub zarządcę terenu. Środki z budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć również zadań nie inwestycyjnych - integracyjnych, będących w zakresie zadań własnych Gminy, służących ogółowi mieszkańców danego Okręgu.

Od pierwszego września rozpoczynamy nabór wniosków do realizacji zadań w budżecie partycypacyjnym na  2017 rok. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z regulaminem, pobieraniem wniosków oraz składaniem ich drogą elektroniczną na adres: budzetpp@karpacz.eu lub pocztą tradycyjną w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu w terminie 1 - 30.09.2016 r. w godzinach pracy urzędu. 


Pobierz formularz zgłoszeniowy

Podstawa prawna: