powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie


W roku 2019 Karpaczanie wydadzą w ramach budżetu partycypacyjnego 260.000 zł. Już od 1 czerwca 2018 można składać propozycje projektów do budżetu na następny rok.

Wnioski z propozycjami projektów mogą składać mieszkańcy danego okręgu z poparciem min. 15 osób, na formularzu wniosku. Na każdy Okręg przewidziano kwotę 65000 zł.

Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Karpacz oraz na terenach Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, Karkonoskiego Parku Narodowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w granicach administracyjnych Miasta Karpacza, po wyrażeniu zgody przez właściciela lub zarządcę terenu. Środki z budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć również zadań nie inwestycyjnych - integracyjnych, będących w zakresie zadań własnych Gminy, służących ogółowi mieszkańców danego Okręgu.

Od pierwszego czerwca rozpoczynamy nabór wniosków do realizacji zadań w budżecie partycypacyjnym na  2019 rok. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z regulaminem, pobieraniem wniosków oraz składaniem ich drogą elektroniczną na adres: budzetpp@karpacz.eu lub pocztą tradycyjną w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu w terminie 1 - 30.06.2018 r. w godzinach pracy urzędu. 


Pobierz formularz zgłoszeniowy

Podstawa prawna: