powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Budżet partycypacyjny

Wykaz wniosków wybranych do realizacji

Wykaz wniosków spełniających warunki regulaminowe oraz wniosków odrzuconych


W roku 2018 Karpaczanie wydadzą w ramach budżetu partycypacyjnego 260.000 zł. Już od września 2017 można składać propozycje projektów do budżetu na następny rok.

Wnioski z propozycjami projektów mogą składać mieszkańcy danego okręgu z poparciem min. 15 osób, na formularzu wniosku. Na każdy Okręg przewidziano kwotę 65000 zł.

Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Karpacz oraz na terenach Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, Karkonoskiego Parku Narodowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w granicach administracyjnych Miasta Karpacza, po wyrażeniu zgody przez właściciela lub zarządcę terenu. Środki z budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć również zadań nie inwestycyjnych - integracyjnych, będących w zakresie zadań własnych Gminy, służących ogółowi mieszkańców danego Okręgu.

Od pierwszego września rozpoczynamy nabór wniosków do realizacji zadań w budżecie partycypacyjnym na  2018 rok. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z regulaminem, pobieraniem wniosków oraz składaniem ich drogą elektroniczną na adres: budzetpp@karpacz.eu lub pocztą tradycyjną w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu w terminie 1 - 30.09.2017 r. w godzinach pracy urzędu. 


Pobierz formularz zgłoszeniowy

Podstawa prawna: