Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
24 Lis 2020

KORONAWIRUS - ważne informacje

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia


Podejrzewasz u siebie koronawirusa?


https://www.gov.pl/web/koronawirus -> Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


Przychodnia POZ przy Centrum Medyczne Karpacz S.A., tel. 883 358 171

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Jeleniej Górze tel. 75 64 355 60, 693 367 922https://pssejeleniagora.pis.gov.pl/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje:

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego od 20 października 2020 roku

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy o zastosowanie się do następujących zasad: 

  1. Osobiste załatwianie spraw możliwe jest wyłączenie w budynku B  w pokoju nr 7 (USC) w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pracownikiem merytorycznym. W ww. pomieszczeniu biurowym może przebywać tylko jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. 
  2. Osobiste załatwianie w sprawach innych niż z zakresu USC, możliwe jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem merytorycznym.
  3. Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnianym przez Urząd.
  4. Przy wejściu do budynku głównego Urzędu wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez Urząd spraw.
  5. Zarówno w budynku głównym jak i budynku B Urzędu, na przygotowanych przy wejściu stanowiskach istnieje możliwość pobrania/wypełnienia druków urzędowych.

Wsparcie dla seniora

 

 

Aktualne zasady i ograniczenia

Regionalne obostrzenia – nowe zasady od 17.10.2020 r.


Godziny dla seniorów: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługa wyłącznie osób powyżej 60. roku życia.

Do odwołania obiekty handlowe lub usługowe, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, których przeważająca działalność polega na:

1) sprzedaży:
a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493),
b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
c) artykułów toaletowych,
d) środków czystości,
e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,
f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),
g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
2) świadczeniu usług pocztowych
– od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.


Aktualne wytyczne dla obiektów noclegowych

Zaktualizowane wytyczne dla obiektów noclegowych znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe wraz z tabelą zmian https://www.gov.pl/attachment/eb849f4e-5313-497f-818d-519915b9528a


Nieodpłatna pomoc terapeutyczna

Od 26.10.2020 r. nieodpłatna pomoc terapeutyczna  dla mieszkańców Karpacza udzielana będzie telefonicznie, pod niżej wskazanymi nr telefonów oraz w określone dni i zgodnie z poniższym harmonogramem. Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia online  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub mailowo.

Pomocy  udzielają:
Pani  Krystyna Chmura tel. 667 755 111, e-mail: chmura_krystyna@wp.pl, w każdy poniedziałek w godz. od 8.30 do 15.00, w każdy czwartek w godz. od 16.00 do 18.30
Pan Krzysztof Matusiak tel. 666 814 427, e-mail: krzysiek.husky.goo123@onet.pl, w każdy  wtorek w godz. od 15.00 do 18.00


Bezpłatna infolinia wsparcia dla kobiet, które znalazły się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą.  
tel. 800 909 444

poniedziałki  od 17.00 do 21.00
czwartki  od 10.00 do 14.00

W tym czasie dyżurują psychologowie posiadający wieloletnie doświadczenie oferując wsparcie terapeutyczne z zakresu problemu radzenia sobie z trudnymi emocjami, przeżywania silnego stersu, trudności wychowawczych czy doświadczających przemocy psychicznej  i fizycznej. Specjaliści pomogą znaleźć dla Ciebie korzystne rozwiązania dla bieżących problemów i trudności rodzinnych, zawodowych i osobistych.


 

GZZK