powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
2.06.2020

KORONAWIRUS - ważne informacje

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia


https://www.gov.pl/web/koronawirus -> Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Jeleniej Górze tel. 75 64 355 60, 693 367 922https://pssejeleniagora.pis.gov.pl/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje:

Nieodpłatna pomoc terapeutyczna

Od 1 czerwca 2020 r. możliwy będzie osobisty kontakt z terapeutami.  Nieodpłatne dyżury terapeuci pełnić będą w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu ul. Obrońców Pokoju 2a (II piętro).

Jednak w trosce o Państwa bezpieczeństwo porady odbywać się będą przy zachowaniu następujących zasad:

 • umów się na wizytę  telefonicznie lub mailowo;

          poniedziałek w godz. od 8.30 do 15.00
          wtorek w godz. od 15.00 do 18.00
          czwartek w godz. od 16.00 do 18.30

 • poczekaj przed budynkiem na wezwanie terapeuty;
 • zasłoń usta i nos;
 • przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywać się będzie porada zdezynfekuj ręce;
 • podczas rozmowy zachowaj odpowiednią odległość od terapeuty.

Kontakt:
Pani  Krystyna Chmura tel. 667 755 111, e-mail: chmura_krystyna@wp.pl
Pan Krzysztof Matusiak tel. 666 814 427, e-mail: krzysiek.husky.goo123@onet.pl


Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Od 25 maja 2020 r., przywracamy bezpośrednią obsługę interesantów. W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zastosowanie się do następujących zasad: 

 1. Osobiste załatwianie spraw możliwe jest: 
  • Budynek A: w pokoju nr 1 (KANCELARIA) w zakresie uzyskania informacji o możliwości bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem właściwym do załatwienia Państwa sprawy;
  • Budynek B: w pokoju nr 7 (USC) w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 2. W każdym z ww. pomieszczeń biurowych może przebywać tylko jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
 3. Prosimy o stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk.

Szlak na Śnieżkę otwarty

Od 16 maja otwarty jest szlak na Śnieżkę. Wejście na szczyt możliwejest tylko szlakiem czerwonym tzw. zakosami. 


Trzeci etap odmrażania gospodarki

Rząd znosi kolejne ograniczenia – 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Pod adresem https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf  dostępny jest poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej.

Aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie Twój Parasol https://twojparasol.com/


Odbiór odpadów zmieszanych

Od 11.05.2020 r. odbiór odpadów zmieszanych na terenie Karpacza będzie odbywał się co tydzień zgodnie z ustalonym harmonogramem.


Otwarcie PSZOK na terenie KCGO

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. informuje, iż PSZOK na terenie KCGO będzie ponownie otwarty od dnia 04.05.2020r i będzie funkcjonował w godzinach jak dotychczas.


Wytyczne dla obiektów noclegowych w trakcie epidemii COVID-19

Od 4 maja obiekty noclegowe mogą wznowić działalność, w związku z tym Ministerstwo Rozwoju przygotowało wytyczne dla hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19. 
Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa sanitarnego. W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Funkcjonowanie restauracji  i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów wyłącznie z jedzeniem na wynos. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte.

Wytyczne dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Karpaczu

Od poniedziałku 4 maja, Urząd powraca do normalnych godzin pracy. W poniedziałki, wtorki i czwartki: godz. 7:30 – 15:30, środy: godz. 7:30 – 16:30 i piątki :godz. 7:30 – 14:30. 


Pomoc prawna tylko telefonicznie

Na stronie https://bip.karpacz.pl/attachments/download/14955 dostępny jest plan telefonicznych porad prawnych na miesiąc maj.


Wsparcie dla przedsiębiorców

Wiedząc w jak trudnej sytuacji znajdują się nasi przedsiębiorcy uruchomiliśmy pakiet wsparcia obejmujący zwolnienie z podatku od nieruchomości za kwiecień oraz przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości za maj oraz czerwiec do 30 września 2020 r. Szczegóły dostępne są na stronie https://www.karpacz.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorstw-5574/n


Miejskie parkingi od 1 maja płatne

Informujemy, że od 1 maja br. za parkowanie na miejskich parkingach pobierana będzie opłata. Informacja o lokalizacjach i cenach dostępna jest na stronie https://www.karpacz.pl/parkingi-miejskie


Bezpłatne maseczki dla seniorów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych seniorów zakupiliśmy maseczki wielokrotnego użytku. Maseczki dystrybuowane będą przez Straż Miejską. Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 609 361 099.


Od 20 kwietnia Karkonoski Park Narodowy otwarty, ale niektóre szlaki zamknięte

Karkonoski Park Narodowy jest od dziś otwarty, jednak zamknięte są niektóre szlaki.
Z powodu ograniczeń w przekraczaniu granicy zamknięta jest Droga Przyjaźni - szlak czerwony, grzbietowy od Mokrej Przełęczy do Przełęczy Okraj wraz ze Śnieżką.
Z powodu ograniczeń epidemicznych zamknięty jest Wodospad Kamieńczyka, zamknięte są wiaty i strefy wypoczynku.
Z powodu zagrożenia lawinowego zamknięte są:

 1. Szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (Kocioł pod Śnieżką);
 2. Szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem w stronę Śnieżnych Kotłów;
 3. Szlak zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem;
 4. Szlak niebieski na Śnieżkę (Droga Jubileuszowa);
 5. Szlak żółty przez Biały Jar;
 6. Szlak zielony od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy skałkach Trzy Świnki;
 7. Szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia.

Z powodów przyrodniczych, dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych zamknięte są:

 1. Szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do Schroniska Samotnia,
 2. Szlak zielony tzw. Ścieżka Nad Reglami od schroniska pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wlk. Szyszakiem,
 3. Szlak żółty od schroniska pod Łabskim Szczytem w kierunku Śnieżnych Kotłów,
 4. Szlak niebieski od Skalnego Stołu do Przełęczy Okraj,
 5. Szlak zielony od Polany Bronka Czecha do szlaku czerwonego niedaleko Słonecznika.

Szlaki będą sukcesywnie otwierane kiedy ustąpią przyczyny ich zamknięcia.

Od dzisiaj również otwarty zostaje wstęp do lasów i parków, z wyłączeniem placów zabaw. 


Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z epidemią. Pierwszy etap od 20 kwietnia


Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

Od 16 kwietnia wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług i zakładach pracy.

Zgodnie z  rozporządzeniem zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki jest obowiązkowe:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 1. na drogach i placach
 2. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
 3. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 4. na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Zakrywanie twarzy nie obowiązuje w przypadku:

 • samochodu, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do 4. roku życia
 • dziecka do ukończenia 4 roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności  intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach   (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli  operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie  zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego  i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

Zgodnie z rozporządzeniem, osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Na żądanie służb legitymujących będziemy mieli obowiązek odkrycia twarzy w celu identyfikacji.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Aktualne zasady i ograniczenia dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Profilaktyczna dezynfekcja miejsc publicznych

Informujemy, że w dniach 9-10 kwietnia MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu przeprowadzi na terenie miasta profilaktyczną dezynfekcję ogólnodostępnych miejsc publicznych.


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)


W Karpaczu pojawił się pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem.

Zakażona osoba czuje się dobrze, przebywa odizolowana w domu, pod opieką rodziny oraz służb medycznych. Przestrzega wszystkich rygorów sanitarnych. Burmistrz jest z nią w stałym kontakcie telefonicznym dla zapewnienia wszelkiej, niezbędnej pomocy.

Liczba osób objętych kwarantanną w naszym mieście na 6 kwietnia wynosi 43 osoby. 


Karkonoski Park Narodowy zamknięty, zakaz wstępu do lasów

Od dziś, 3 kwietnia 2020 roku do odwołania Karkonoski Park Narodowy zostaje zamknięty. Nie jest udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych. 
Do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.


Nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd:

 • zamknięte zostają hotele i miejsca noclegowe - z wyjątkiem miejsc wykorzystywanych do izolacji lub kwarantanny. Wyjątkiem są hotele, gdzie przebywają pracownicy budowlani;
 • nakaz zachowania dystansu dwóch metrów od drugiej osoby z wyjątkiem rodziców opiekujących się dziećmi lub osobami z niepełnosprawnościami;
 • osoby niepełnoletnie będą mogły przebywać na zewnątrz tylko pod opieką osoby dorosłej;
 • zamknięte zostają parki, deptaki i plaże;
 • wprowadzony zostaje zakaz wypożyczania rowerów miejskich;
 • zamknięte zostają punkty usługowe: zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, piercingu i tatuażu;
 • wprowadzony zostaje limit osób przebywających w sklepie - maksymalnie 3 osoby na jedną kasę;
 • na pocztach limit ten jest ograniczony do dwóch osób na jedno okienko;
 • na bazarach i targowiskach zakupy może robić do trzech osób przy jednym stoisku;
 • obowiązuje nakaz zakładania rękawiczek jednorazowych podczas robienia zakupów;
 • w weekendy zamknięte zostaną sklepy budowlane, pozostaną otwarte sklepy spożywcze, apteki czy drogerie;
 • obowiązek dezynfekowania urządzeń dotykanych przez klientów w sklepach np. terminali płatniczych;
 • od 10 do 12 apteki i sklepy otwarte są tylko dla osób w wieku od 65. roku życia;
 • w miejscach pracy musi być zagwarantowane 1.5 m odległości między stanowiskami pracy oraz zapewnienie środków ochrony osobistej;
 • odwołane zostają zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, które nie są konieczne ze względu na epidemię koronawirusa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie ws. ograniczeń w związku z epidemią


Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w miesiącu kwietniu

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa odbiór odpadów zmieszanych na terenie miasta w kwietniu br. odbywał się będzie co dwa tygodnie zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Zmiana ta spowodowana jest potrzebą ograniczenia bezpośredniego kontaktu naszych pracowników z odpadami, co ma znaczący wpływ na ich bezpieczeństwo. Odbiór odpadów segregowanych pozostaje bez zmian z wyłączeniem odbioru szkła w dniach 27-28.04.2020r. Dla przypomnienia poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych na najbliższy miesiąc:

 • Poniedziałek (14.04, 27.04): Ul. Obrońców Pokoju, Polna, Zaciszna, M.C. Skłodowskiej, Staszica, Batorego, Grottgera, Narutowicza, Prusa, Komuny Paryskiej, Kościuszki, E. Plater, Bema, Moniuszki, Granitowa, Sikorskiego, Skalna, Wilcza, Dzika, Sarnia, Chopina, Wyspiańskiego, Matejki, Reymonta, W. Stwosza, Kasprowicza, Orkana
 • Wtorek (14-15.04, 28.04): Dolna, Ogrodnicza, Konopnickiej, Skośna, Stroma, Nadrzeczna, Zagajnik, Przechodnia, Sadowa, Kolejowa, Wiosenna, Bystra, Górna, Cicha, Kopernika, Konstytucji 3 Maja 36-86, Piastowska, Wolna, Leśna, Grzybowa, Gimnazjalna 1-9, Parkowa, Sanatoryjna, Kolorowa, Łączna
 • Środa (01.04, 15.04, 29.04): Rybacka, Mickiewicza, Okrzei, Gimnazjalna 11-19, Świerkowa, Armii Krajowej, Słowackiego, Turystyczna, Olimpijska, Nad Łomnicą, Poznańska, Wąska, Mostowa, Wielkopolska, Kowarska, Przemysłowa, Boczna, Żeromskiego, Kościelna
 • Czwartek (02.04, 16.04, 30.04): Strażacka, Kąpielowa, Szkolna, Sucha, Saneczkowa, Kamienna, Zamkowa, Podleśna, Na Śnieżkę, Linowa, Konstytucji 3 Maja 1-35, Krótka, Karkonoska, Pusta, Przewodników Górskich, Spokojna, Partyzantów, Myśliwska

Oraz odpadów segregowanych:

 • Tworzywa i metale: 06-07.04 oraz 20-21.04
 • Papier: 07-08.04 oraz 21-22.04
 • BIO: 03.04, 10.04, 17.04, 24.04, 30.04
 • Szkło: 9-10.04

Wnioski o wpis do CEIDG

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gminy zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG: 
1. Zalecamy składanie wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj.: choroby.
3. W przypadku złożenia wniosku papierowego, w szczególności gdy został on wrzucony do skrzynki podawczej,  przedsiębiorca może zostać wezwany:
-  do uzupełnienia/poprawy wniosku jeśli zawiera błędy,
-  w celu weryfikacji tożsamości lub uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).


Dodatkowe ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy;
 • wolontariatu;
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego/

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
Szczegóły powyższej informacji wyjaśnione są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem.
Cała treść Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Zamknięcie zewnętrznych obiektów sportowo - rekreacyjnych

Do odwołania zamknięte zostaną obiekty rekreacyjno-sportowe:
- boiska wielofunkcyjne przy ulicach: Karkonoskiej, Konstytucji 3 Maja, Skalnej;
- siłownie zewnętrzne przy ulicach: Parkowej, Nadrzecznej, Sadowej, Saneczkowej;
- place zabaw przy ulicach: Karkonoskiej, Nadrzecznej, Parkowej, Saneczkowej, Skalnej, w Parku przy ul. Mickiewicza;
- Stadion im. Ireny Szewińskiej.
Prosimy także o unikanie zgromadzeń w ogólnodostępnych parkach miejskich.


Zmiana ograniczeń dla przedsiębiorców w związku z wprowadzonym stanem epidemii

Informujemy, że na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zmianie uległ katalog przedsiębiorców, których dotyczą czasowe ograniczenia funkcjonowania.
Z katalogu wyłączone zostały obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20).
Obecnie ograniczenia dotyczą:  
1) działalności: 
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 491; 
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z);
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0); 
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness; 
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z); 
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności  w podklasie 56.30); 
g) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych; 
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej  w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0); 
3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz  o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284); 
4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Szczegóły ograniczeń zawarte są w rozporządzeniu


Komunikat Burmistrza dotyczący pomocy dla przedsiębiorców

https://www.karpacz.pl/KarpaczPoczeka


Komunikacja

Od 17.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zostaje zawieszona czasowo obsługa kursów relacji:
Głogów - Karpacz o godz. 5:30 i 15:05; Karpacz - Głogów o godz. 11:35 i 19:30.
Od dnia 20 marca 2020r. komunikacja regularna prowadzona przez PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra zostaje zawieszona do odwołania.


Krótsze godziny pracy Urzędu

Od 18 marca Urząd Miejski w Karpaczu czynny będzie w godzinach od 7:30 - 13:30.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zaminięty do odwołania

Karkonoskie centrum Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. informuje, że od dnia 16.03.2020 ze względu na zaistniała sytuację epidemiologiczną w kraju, zamknięty do odwołania zostaje PSZOK na terenie KCGO, oraz wstrzymane jest przyjmowanie odpadów od osób indywidualnych, działalności, które nie wygenerowały KPO lub KPOK w systemie BDO, a także wstrzymane są płatności gotówkowe.


Nieodpłatna pomoc prawna wyłączenie przez telefon

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest wyłącznie telefonicznie, pod niżej wskazanymi nr telefonów oraz w określone dni i zgodnie z poniższym harmonogramem, po wcześniejszej rejestracji pod nr telefonu 75 64 73 122. Pomocy prawnej udziela adwokat Marcin Friedrich, we wtorki i środy w godz. od 11-15, tel. 787 008 817, e-mail: pnpp.karpacz@o2.pl


Przychodnia POZ wprowadza nadzwyczajne rozwiązania

Centrum Medyczne Karpacz informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego z dniem 16.03.2020 r. Przychodnia POZ w Karpaczu zostaje zamknięta: 
Zapotrzebowanie na leki oraz odbiór kodu dostępu do recepty będą realizowane poprzez kontakt telefoniczny.

W sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony do lekarza na konkretną godzinę i tylko w wyznaczonym terminie będzie możliwe wejście do Przychodni.

Teleporady dostępne są w godzinach pracy Przychodni: 
PRZYCHODNIA POZ KARPACZ: Rejestracja: 883 358 171, 883 358 172, Lekarz medycyny rodzinnej: 883 358 142, Pediatra: 883 358 170


Miejskie parkingi bezpłatnie do odwołania

Dla usprawnienia pomocy osobom starszym oraz dla ograniczenia kontaktu z parkomatami czasowo zawieszamy opłaty za parkowanie na wszystkich miejskich parkingach.


Zamknięty został szlak grzbietowy, Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej

Karkonoski Park Narodowy informuje, że zamknięty został szlak grzbietowy, Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej na odcinku od Mokrej Przełęczy przez Śnieżkę do Przełęczy Okraj. Szlak ten, przebiegający raz po polskiej raz po czeskiej stronie granicy został też zamknięty przez naszych czeskich partnerów, o czym poinformował KRNAP.  Nie jest możliwe wejście na Śnieżkę. 

Przyłączamy się do apelu Karkonoskiej Grupy GOPR  i prosimy o rezygnację z wychodzenia w wysokie części gór, by nie narażać bez potrzeby zdrowia ratowników i funkcjonariuszy innych służb.


Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Karpaczu

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca od poniedziałku wstrzymane zostanie osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim. Urzędnicy nie przerywają jednak pracy.
Zachęcamy do korzystania z korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Szereg usług można załatwić drogą mailową: kancelaria@karpacz.eu lub przez
ePUAP https://epuap.gov.pl/. Sprawy będzie można wyjaśniać także telefonicznie.  W wejściu do budynku głównego oraz budynku B zostanie wywieszona lista z numerami do referatów odpowiedzialnych za poszczególne sprawy. Jest ona także dostępna pod adresem: https://bip.karpacz.pl/artykul/107/52/dane-adresowe. 

W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu, w budynku głównym przy kancelarii, zostanie umieszczona skrzynka podawcza, w której będzie można zostawić dokumenty. Sprawy będą załatwiane na bieżąco.

W sposób szczególny przyjmowani będą klienci Urzędu Stanu Cywilnego. Chodzi o obsługę spraw w zakresie aktów, które mogą być istotne dla mieszkańców, a nie da się ich załatwić drogą elektroniczną (akt urodzenia, akt zgonu).

Przez cały czas pracuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.


Pomoc dla Seniorów

Informujemy, że osoby, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji i nie mogą liczyć na pomoc rodziny, ani sąsiadów mogą zgłaszać potrzebę wsparcia telefonicznie: 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 75 76 18 595, poniedziałek-czwartek godz. 8-10, piątek 12-14
 • Straż Miejska, tel. 609 361 099, codziennie od 8-11

W naszym mieście żyje wielu seniorów. Większość z nich przebywa w domach i jest to dla nich miejsce najbezpieczniejsze. W miarę możliwości powinni unikać wychodzenia na zewnątrz lub minimalizować liczbę takich wyjść. W przypadku osób najbardziej potrzebujących zapewniamy usługi opiekuńcze i wsparcie pracowników socjalnych. Nie jesteśmy jednak w stanie pomóc wszystkim osobom w załatwianiu nawet najpilniejszych spraw. Dlatego prosimy o solidarność z naszymi starszymi sąsiadami.


Ograniczenie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 14 marca br. do odwołania wprowadzone zostały ograniczenia prowadzenia działalności przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty. Dotyczy to działalności: 

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, 
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), 
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), 
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), 
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30), 
 • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20).

Ograniczenie, o którym mowa polega na całkowitym zakazie prowadzenia ww. rodzajów działalności.


Informacje dot. zamknięcia granic Rzeczypospolitej Polskiej


Zebrania roczne wspólnot mieszkaniowych prowadzonych przez MZGK Sp. z o.o. odwołane

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Karpaczu informuje, że terminy zebrań WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH zostają zawieszone do odwołania w związku z występowaniem Koronawirusa SARS-Co V2 w Polsce. Prosimy o ograniczenie wizyt w naszej siedzibie do minimum, jeżeli jest to możliwe wszelkie sprawy, nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie lub mailowo.


Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te, straciły ważność na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Karpacza miała odbyć się 18 marca 2020 roku w Jeleniej Górze. 


Wyczuwalny smak i zapach podchlorynu sodu w wodzie

W związku z realizacją zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze w zakresie profilaktyki wirusa SARS-CoV-2, MZGK Sp z o.o. zwiększyła dawkowanie podchlorynu sodu do 0,30 mg/dm3 na końcówkach sieci wodociągowej. Woda dostarczana do odbiorców siecią wodociągową na terenie miasta Karpacz może wykazywać wyczuwalny smak i zapach podchlorynu sodu.


Czasowe zamknięcia obiektów

W związku z zagrożeniem koronawirusem od 12 marca 2020 roku czasowo nieczynne będą:

 • wszystkie placówki oświatowe w tym: klub maluszka, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne;
 • świetlica środowiskowa;
 • Stacja Kultura;
 • Muzeum Zabawek;
 • Muzeum Sportu i Turystyki;
 • Miejska Biblioteka Publiczna;
 • Informacja Turystyczna;
 • Stacja Narciarska Winterpol Biały Jar;
 • Karpacz SKI Arena;
 • Multimedialne Muzeum Karkonoszy;
 • Świat Kolejek;
 • Hala Widowiskowo-Sportowa.

 

Do pobrania:
Informacja dla obiektów hotelarskich
Plakat informacyjny
Plik dźwiękowy
Informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
Informacje dla seniorów

 


GZZK