powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
18.03.2020

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW #KarpaczPoczeka

Obecna sytuacja jest bardzo ciężka dla wszystkich przedsiębiorców, szczególnie z branży turystycznej.


Jako Karpacz nie pozostaniemy bezczynni i w ramach naszych możliwości i kompetencji będziemy starali się wprowadzić ulgi i ułatwienia, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy w naszym mieście.

Dlatego wprowadzamy program #KarpaczPoczeka

O co będzie można się ubiegać?

  • odroczenie terminu płatności (maksymalnie do końca 2020 r.)

  • rozłożenie na raty, przy określeniu liczby i wysokości rat (maksymalnie do końca 2020 r.)

Co należy złożyć?

  • oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej
  • oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wraz z załącznikami
  • dokumenty finansowe podatnika  (np. PIT za ostatni rok podatkowy)
  • wskazanie, czy udzielona ulga ma nastąpić w ramach pomocy de minimis, jeśli tak należy złożyć również:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie strona otrzymała w ciągu roku, w którym ubiegała się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Do czasu złożenia wymienionych dokumentów, pomoc nie może być udzielona (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.).

Wszystkie sprawy rozpatrywane będą indywidualnie na podstawie złożonych wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem zagrażają dalszej działalności firmy.

Dokumenty należy wysłać przez skrzynkę podawczą EPUAP, elektronicznie na adres: kancelaria@karpacz.eu lub pocztą. Osoba kontaktowa Paula Cich, tel. 75 76 19 978.
Nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do budynku Urzędu Miejskiego.

 


Do pobrania: