Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie.
OK
WERSJA BETA
A
A
A
Kontrast

Wyścig Kolarski MTB ,,Wjazd na Śnieżkę”

22756

Informacje

Miejsce: Stadion Miejski, ul. Krótka

Data: 07 Sierpień 2011r. godz: 00:00

Organizator: Gmina Karpacz, Grabek Promotion

Zawody sportowe przeznaczone zarówno dla amatorów jak i zawodników czynnie uprawiających kolarstwo górskie. Udział w wyścigu daje niepowtarzalną okazję do niekonwencjonalnego zdobycia szczytu Śnieżki. Trasa biegnie głównymi ulicami Karpacza, aż do granicy Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie zawodnicy wjeżdżają na niebieski szlak (droga Jubileuszowa) prowadzący na sam szczyt Śnieżki (1602 m n.p.m.). Wyjątkowa atrakcyjność trasy i trudności wiążące się z jej pokonaniem (największa różnica wzniesień w wyścigu rozgrywanym w Polsce) przyciąga najlepszych kolarzy górskich z całego kraju i państw sąsiednich.
Więcej na: http://www.uphillrace.pl/
 

Diallo Uphill Race Śnieżka 2011
1. CEL ZAWODÓW:
XXI wyścig kolarski MTB polegający na zdobyciu najwyższego szczytu Karkonoszy. 
Popularyzacja kolarstwa górskiego.
Rower górski jako ekologiczny środek transportu.
2. ORGANIZATOR:
Grabek Promotion Sp. z o.o.
ul. Osiedle Robotnicze 9/2,
58 – 500 Jelenia Góra ,Polska
Kontakt:
tel./fax.  +48 (075) 76 123 76
e-mail: biuro@bikemaraton.com.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.bikemaraton.com
rachunek bankowy: 
BZ WBK S.A.  nr 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940
3. MIEJSCE I TERMIN:
Karpacz – 7 sierpnia 2011.  Stadion Miejski  ul. Krótka
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikiem wyścigu  może być osoba, która spełni następujące warunki:
4.1 Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową:
opublikowaną na stronie internetowej w zakładce "Zapisy" (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną), lub
dokona osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów
4.2  Dokona opłaty startowej wg zasad :
We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w wyścigu:
100 zł  – do dnia 6 sierpnia 2011 
150 zł -  w dniu startu.
Organizator zastrzega prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń i opłat startowych w przypadku wyczerpania się limitu uczestników.
4.3 Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji i odbierania nr startowego w Biurze Zawodów .
4.4  Każdy uczestnik otrzyma unikatowy numer startowy oraz chip, który będzie obowiązywał tylko podczas tego wyścigu.
4.5. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w wyścigu mają osoby:
które ukończyły 18 lat,
poniżej 18 lat,  za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich stałą obecnością w miasteczku sportowym w czasie trwania wyścigu (pobierz Oświadczenie opiekuna )
4.6. Organizator ustala limit startujących na 350 osób (w tym 50 miejsc pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora) 
Kolejność umieszczania osób na liście startowej będzie ustalana wg dat księgowania opłat startowych na rachunku bankowym Organizatora.
4.7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
4.8. Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
4.9. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.
5. POMIAR CZASU:
Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system  pomiaru czasu, który odczytuje dane zakodowane w chipie każdego z zawodników
6. OPŁATY  STARTOWE:
We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w wyścigu:
100 zł  – do dnia 6 sierpnia 2011 
150 zł -  w dniu startu,
Organizator zastrzega prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń i opłat startowych w przypadku wyczerpania się limitu uczestników.
6.1. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora lub Biurze Zawodów.

wzór przelewu :

Odbiorca:
Grabek Promotion sp. zoo
Os. Robotnicze 9/2, 58-500 Jelenia Góra
Nr konta:
62 1090 1708 0000 0001 0310 3940
Tytuł wpłaty:
Opłata startowa Uphill Race Śnieżka 2011, Jan Nowak                                 
6.2.  Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają podatek VAT.

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych nabywcy.
Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w biurze zawodów wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 15.00, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

6.3. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które
wystartowały i nie ukończyły zawodów
nie stawiły się na zawody
7. PROGRAM Wyścigu Diallo Uphill Race Śnieżka 2011:
7.08.2011 Karpacz :
godz. 8.30 – 9.30
sprawy organizacyjne w Biurze Zawodów
godz. 09.45
ustawienie zawodników na stadionie
 
godz. 09.55
pilotowany wyjazd zawodników ze stadionu
godz. 10.00
start Diallo Uphill Race Śnieżka 2011 (DW Bachus)
 
godz. 12.15 – 12.45
orientacyjny czas wjazdu na metę ostatniego zawodnika
godz. 13.00
zjazd pilotowanej kolumny zawodników ze Śnieżki
godz. 15.00
rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród,
losowanie nagród wśród wszystkich uczestników,
imprezy towarzyszące dla wszystkich uczestników.                                
 8. WYŚCIG
8.1.  Wyścig zostanie przeprowadzony od STARTU w Karpaczu do METY na Śnieżce, po wytyczonej i oznakowanej trasie.  Ubiory zawodników, które zostaną zdane w Biurze Zawodów do godz. 9.30 będą dostarczone na Śnieżkę samochodami Organizatora.
8.2. Start do wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu.
Organizator zastrzega sobie prawo do lokalizacji mety w innym miejscu, jeżeli wystąpią uzasadnione, nieprzewidziane przyczyny losowe uniemożliwiające organizację mety na szczycie Śnieżki.
Organizator ustala nieprzekraczalny limit startujących na 350 osób.
Kolejność umieszczania osób na liście startowej będzie ustalana wg dokonywanych wpłat opłaty startowej przez uczestników.
8.3.  Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych . Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Na mecie wyścigu będzie znajdował się punkt żywieniowy.
8.4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdu po zakończeniu wyścigu. Zjazd zawodników (powrót) obowiązuje w kolumnie pilotowanej przez samochód Organizatora po zakończeniu mety i dojechaniu na Śnieżkę ostatniego zawodnika.
Nie dostosowanie się do wspólnego pilotowanego zjazdu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika, a także nie dopuszczeniem zawodnika do udziału w przyszłorocznych zawodach.
8.5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.
9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW WYŚCIGU:
9.1. Wszyscy uczestnicy wyścigu w ramach opłaty startowej otrzymają:
pamiątkową, limitowaną koszulkę – zdobywcy Śnieżki
pamiątkowy medal – wręczany na szczycie Śnieżki
imienny dyplom uczestnictwa z uzyskanym wynikiem
batony i napoje energetyczne
bufet na mecie (woda, napoje izotoniczne, batony, owoce, itp.)
zabezpieczenie medyczne i ratownicze
ubezpieczenie NW wszystkich uczestników na czas trwania wyścigu
możliwość umycia roweru po wyścigu
nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców.
10. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:
W ramach wyścigu obowiązują kategorie wiekowe (patrz tabela kategorii), w których przyznawane są nagrody rzeczowe i trofea sportowe.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Wyścigu zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wytyczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
Kategorie wiekowe Diallo Uphill Race Śnieżka 2011
kategoria
oznaczenie
wiek
nagrody za miejsca:
w klasyfikacji wiekowej
kobiety
junior
K1
do 18 lat (rok ur. 1993 i młodsze)
od 1 do 10
elita 1
K2
od 19 do 30 lat (rok ur. 1981 – 92)
od 1 do 10
elita 2
K3
od 31 do 39 lat (rok ur. 1972 – 80)
od 1 do 10
masters
K4
od 40 lat (rok ur. 1971 i starsze)
od 1 do 10
mężczyźni:
junior
M1
do 18 lat (rok ur. 1993 i młodsi)
od 1 do 10
elita 1
M2
od 19 do 30 lat (rok ur. 1981 – 92)
od 1 do 10
elita 2
M3
od 31 do 40 lat (rok ur. 1971 – 80)
od 1 do 10
masters 1
M4
od 41 do 50 lat (rok ur. 1961 – 70)
od 1 do 10
masters 2
M5
od 51 do 55 lat  (rok ur. 1956 – 60 )
od 1 do 10
masters 3
M6
od 56 lat (rok ur. 1955 i starsi)
od 1 do 10
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Wyścigu zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wytyczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. W/w nagrody rzeczowe i trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu. Niestawienie się zawodnika  na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.
11. KARY:
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
Upomnienie. 
Kara czasowa.
Dyskwalifikacja.
12. PROTESTY:
Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.
13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu startu, mety i na trasie zawodów.
14. INFORMACJE KOŃCOWE :
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie
Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej
Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje  wszystkie warunki regulaminu oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia mu udział w wyścigu kolarskim.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grabek Promotion sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
Uczestnik  wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
Jelenia Góra, dn. 10 czerwca 2011

LINK do filmu:

 
 
 
 
 
© 2014 Karpacz Wszystkie prawa zastrzeżone.
Współpraca: RST - Pomysły i technologie Współpraca: RST - Pomysły i technologieSystem rezerwacji: BedBooking System rezerwacji: BedBooking
Realizacja: Marcom Interactive