Zobacz nasz Facebook

Urząd Miejski w Karpaczu

Urząd Miejski w Karpaczu

Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

 

 

kancelaria
tel. 75 76 19 150
fax  75 76 19 224
kancelaria@karpacz.eu

nr konta bankowego
Bank Zachodni WBK S.A. o/Karpacz
49 1090 1926 0000 0005 1416 2884

godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30 
 
 

Referaty Urzędu Miejskiego

 

Burmistrz
Zastępca Burmistrza

 75 76 19 975

Sekretarz

 75 76 19 976

Skarbnik 

 75 76 19 978

Rada Miejska

 75 76 19 648

Urząd Stanu Cywilnego

 75 76 19 417

Działalność Gospodarcza

 75 76 19 548

Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej

 75 76 19 721
 75 76 19 722
 75 76 19 723

Referat Księgowości

 75 76 19 724
 75 76 16 310

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 

 75 76 19 977
 75 76 19 662

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Przestrzennej

 75 76 19 614
 75 76 18 611
 75 76 18 612

Referat Rozwoju Lokalnego, Funduszy Unijnych i Kontroli Wewnętrznej

 75 76 19 594
 75 76 19 201

Zamówienia Publiczne

 75 76 16 288

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, ochroną zdrowia oraz edukacji publicznej

 75 76 19 592

Stanowisko do spraw lokalowych

 75 76 19 788

Referat Promocji Miasta

 75 76 19 453

Informatyk

 75 76 16 257
 75 76 19 649

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Krótka 4a

 75 76 19 789

Informacja Turystyczna
ul. Kolejowa 3

 75 76 18 605
 75 76 19 716

Straż Miejska w Karpaczu
ul. Krótka 4a

 75 76 19 629

Hala Widowiskowo-Sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 48a

 75 76 19 788

 

Jednostki organizacyjne

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2a
 
 75 76 19 431
 75 76 19 502
 75 76 19 217
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krótka 4a
 75 76 18 595
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 3
 75 76 19 883
Przedszkole Publiczne w Karpaczu
ul. Skrzatów Karkonoskich 1
 75 76 19 411
Gimnazjum
ul. Łączna 1
 75 76 18 223
Szkoła Podstawowa
ul. Konstytucji 3 Maja 48a
 75 76 19 430
Miejskie Muzeum Zabawek
ul. Kolejowa 3
 75 76 18 523