Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
6 Lis 2023

LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Karpacza


 

ZAWIADOMIENIE
 

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz 40 z póź zm.), na wniosek Burmistrza Karpacza, zwołuję LXXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Karpacza, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 r. o godzinie 8:00 w Administracyjnym Centrum Zarządzania Miastem (ul. Obrońców Pokoju 2c, 58-540 Karpacz) w Karpaczu z następującym porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Projekt uchwały nr 836/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Karpacz stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Karpacz.
3. Projekt uchwały nr 837/2023 - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
4. Projekt uchwały nr 838/2023 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5. Projekt uchwały nr 839/2023 - w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Karpacz.
6. Projekt uchwały nr 840/2023 - w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru.
7. Projekt uchwały nr 841/23 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok.
8. Projekt uchwały nr 842/23 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza
/-/ Irena Seweryn

** Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  Transmisja na żywo sesji  Rady Miejskiej Karpacza dostępna jest na stronie:  bip.karpacz.pl

LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Karpacza