Gospodarka odpadami komunalnymi

Dodatkowe zapytania dotyczące systemu gospadarki odpadami można kierować na adres poczty elektronicznej odpady@karpacz.eu lub telefonicznie: 75 76 19 722, 75 76 19 418