Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Aktualne podstawy prawne

Uchwały:

1) Uchwała NR XX/218/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz;

Uchwała NR XXI/228/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz,

2) Uchwała NR XX/219/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz;

Uchwała NR XXI/229/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz.

3) Uchwała NR VII/43/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

Uchwała NR XX/230/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

4) Uchwała NR XX/221/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

Uchwała NR XX/231/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/221/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

5) Uchwała NR VII/44/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała NR XX/232/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) Uchwała NR XX/223/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami;

Uchwała NR XX/233/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XX/223/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami;

7) Uchwała nr XX/234/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).