Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Aktualne podstawy prawne

Zmiana  systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwały:

1) Uchwała nr XLVII/486/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz;

Uchwała NR XXI/228/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz;

Uchwała NR XX/218/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz;

2) Uchwała nr XLVII/488/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz;

Uchwała NR XXXI/347/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz;

3) Uchwała NR VII/43/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

Uchwała NR XX/230/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

4) Uchwała nr XLVII/485/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

Uchwała nr LX/647/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemniki o określonej pojemności

5) Uchwała NR VII/44/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała NR XX/232/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) Uchwała nr XLVII/487/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami;

Uchwała NR XX/233/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XX/223/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami;

Uchwała NR XX/223/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami;

7) Uchwała nr XLVII/489/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała nr LX/648/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi