Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
7 Paź 2022

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych


Informujemy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, która odbędzie się na terenie Karpacza w terminie 17.10 - 21.10.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z POSZCZEGÓLNYCH ULIC

Mieszkańcy mogą przekazywać między innymi:

• urządzenia gospodarstwa domowego,
• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
• sprzęt audiowizualny,
• sprzęt oświetleniowy,
• narzędzia elektryczne i elektroniczne,
• zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
• przyrządy medyczne,
• przyrządy do nadzoru i kontroli m. in. czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty,
• meble i inne wielkogabarytowe np. materace, dywany, wózki dziecięce.

W ramach zbiórki nie będą odbierane:

  • wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety,
  • części samochodowe,
  • gruz budowlany.

W celu przekazania odpadów wielkogabarytowych należy do dnia 07 października 2022 r. dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza elektronicznego lub telefonicznie pod numerem 75 76 19 418. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed ustalonym terminem odbioru.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby możliwy był dojazd pojazdu odbierającego, a odpady wielkogabarytowe nie utrudniały korzystania z nieruchomości oraz nieruchomości przyległych.

Bezpłatna zbiórka nie dotyczy obiektów prowadzących działalność gospodarczą.

Organizatorem akcji jest Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą także nieodpłatnie przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Ścięgnach-Kostrzycy przy Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Do PSZOK można również przekazywać inne odpady pochodzenia komunalnego – m. in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia w tym ubrania oraz odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości 100 kg na mieszkańca na rok.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych