powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
8.01.2018

Wycinka i nasadzenia dębów przy ul. Konstytucji 3 Maja


Informujemy, że w wyniku ekspertyzy dendrologicznej przeprowadzonej przez pracownię arborystyczną stwierdzono, że cztery dęby zlokalizowane w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja (od numeru 26 do 30) z uwagi na zły stan fitosanitarny stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia, a także dla ruchu samochodowego. Powoduje to konieczność ich pilnego usunięcia. Opinię tę potwierdził podczas oględzin w dniu 13.12.2017r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W trosce o zieleń miejską oraz zachowanie historycznego szpaleru drzew wiosną posadzone zostaną nowe dęby, a drzewa istniejące poddane będą zabiegom pielęgnacyjnym.

W związku z wycinką drzew zaplanowaną na 9 stycznia od godz. 8.00 ruch na wskazanym wyżej odcinku odbywać się będzie wahadłowo.

 

PR /08.01.2018r./

Wycinka i nasadzenia dębów przy ul. Konstytucji 3 Maja