powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła


Informujemy, że Gmina Karpacz przystępuje do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) Programu Priorytetowego: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego, którego beneficjentem są jednostki samorządu terytorialnego. Powyższy program ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania paliw stałych w celu ogrzania lokali i budynków mieszkalnych.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Karpacz, którzy wymienili lub zlikwidowali źródła ciepła zasilane paliwem stałym w roku 2017 lub zamierzają podjąć takie działania inwestycyjne do końca października 2017 r. do kontaktu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Karpaczu: Patrycja Korzeniowska-Przywara – podinspektor ds. ochrony środowiska, numer telefonu: 75 76 19 662.

Do pobrania:
Szczegółowe informacje

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła