powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
12.12.2017

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w 2018 r.


Wszystkie osoby, które planują zmienić sposób ogrzewania nieruchomości mieszkalnej przy wsparciu gminy Karpacz w 2018 roku informujemy, że do 19 stycznia 2018 r. trwa nabór deklaracji mających na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców/kotłów stałopalnych starej generacji wśród mieszkańców gminy.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz”.

Uchwała, deklaracja oraz wniosek o udzielnie dotacji dostępne są:

  • w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karpaczu (II piętro, pokój nr 14);
  • na stronie internetowej www.karpacz.pl w zakładce "Dla mieszkańców → Wymiana źródeł ciepła".

Wypełnione deklaracje należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz do dnia 19.01.2018 r. do godziny 14.30 (decyduje data wpływu).

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy.

Informacji dodatkowych udziela:

Patrycja Korzeniowska-Przywara
podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Miejski w Karpaczu
tel. 75 76 19 662

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w 2018 r.