powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
12.12.2017

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w 2018 r.


Wszystkie osoby, które planują zmienić sposób ogrzewania nieruchomości mieszkalnej przy wsparciu gminy Karpacz w 2018 roku informujemy, że do 19 stycznia 2018 r. trwa nabór deklaracji mających na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców/kotłów stałopalnych starej generacji wśród mieszkańców gminy.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz”.

Uchwała, deklaracja oraz wniosek o udzielnie dotacji dostępne są:

 • w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karpaczu (II piętro, pokój nr 14);
 • na stronie internetowej www.karpacz.pl w zakładce "Dla mieszkańców → Wymiana źródeł ciepła".

Wypełnione deklaracje należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz do dnia 19.01.2018 r. do godziny 14.30 (decyduje data wpływu).

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy.

Informacji dodatkowych udziela:

Patrycja Korzeniowska-Przywara
podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Miejski w Karpaczu
tel. 75 76 19 662

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w 2018 r.

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny:
 1. Administratorem podanych Ciebie danych będzie Burmistrz Karpacza, z siedzibą na ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
 2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: umk-iod@karpacz.eu.
 3. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Twoje dane będą przekazywane firmom informatycznym.
 5. Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres roku.
 6. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanych przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania aktywności na stronie internetowej, by w ten sposób lepiej realizować akcje promocyjne.

Zamknij