powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
19.05.2020

Informacja dla Przedsiębiorców

II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Informuję przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych, że dnia 31 br. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w roku 2020.

Gdy przedsiębiorca nie uiści wymaganej wpłaty w ww. terminie ma ustawowo dodatkowych 30 dni, tj. do 30 czerwca 2020 r., na dokonanie wpłaty II raty ale wraz z tzw. opłatą dodatkową stanowiącą  30 % opłaty rocznej.

Konsekwencją niedotrzymania powyższych terminów jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia/zezwoleń, które następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przedsiębiorca, którego zezwolenia wygasły może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu ww. zezwolenia.

Szczegółowe informacje: Iwona Wiekiera – Kierownik Referatu OA, Urząd Miejski w Karpaczu, tel. 757619548

Informacja dla Przedsiębiorców