powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
29.12.2017

Integracja sportowa mieszkańców Karpacza Górnego - ZGŁOSZENIA


W związku  z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. “Integracja sportowa mieszkańców Karpacza Górnego”, w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018, informuję, że osoby, które dokonały prawidłowego zgłoszenia i nadal pozostają mieszkańcami okręgu budżetu partycypacyjnego nr 1 zostały już umieszczone na liście osób uczestniczących w projekcie.

Osoby dotychczas niezgłoszone zachęcam do złożenia formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 31 stycznia 2018r.

POBIERZ FORMULARZ

Formularz dostępny jest także w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu oraz Referacie Promocji i Rozwoju przy ul. Konstytucji 3 Maja 54, a także na stronie internetowej www.karpacz.pl w zakładce budżet partycypacyjny.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego (Budynek B, pok.6).

 

/-/ Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek 

 

 

 

                                                                                                                    

Integracja sportowa mieszkańców Karpacza Górnego - ZGŁOSZENIA