Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
14 Paź 2021

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


Na podstawie § 5 uchwały Nr  XLIX/484/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, rozpoczęte zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Termin konsultacji od 14.10.2021 r. do 05.11.2021 r.

W tym okresie wszelkie uwagi i wnioski można zgłaszać w następujący sposób:
1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz;
2) złożenie pisemnej informacji w tym zakresie w kancelarii Urzędu;
3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ewa.lustyk@karpacz.eu.

O terminie spotkania konsultacyjnego poinformowani zostaniecie Państwo odrębnym komunikatem.

Projekt uchwały: https://bip.karpacz.pl/artykul/733/10665/projekt-uchwaly-w-sprawie-wspolpracy-miasta-karpacza-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-roku-222

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi