powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
9.08.2018

Konsultacje społeczne

w sprawie proponowanej zmiany granicy Powiatu Jeleniogórskiego poprzez przyłączenie Gminy Wojcieszów


W związku z konsultacjami społecznymi, w sprawie proponowanej zmiany granicy Powiatu Jeleniogórskiego poprzez przyłączenie Gminy Wojcieszów, które rozpoczynają się od 10.08.2018 r. i będą trwały do 24.08.2018 r. udostępniamy adres do serwisu internetowego, gdzie będzie można w formie elektronicznej od dnia 10.08.br. wypełnić zapytanie ankietowe w tej sprawie http://ankiety.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/365299?lang=pl.

Zgodnie z  zawiadomieniem wypełniony formularz ankietowy można złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, wysłać w formie elektronicznej na podany w zawiadomieniu adres email, można przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę odbiorczą Starostwa. Można także skorzystać z serwisu internetowego (ww. link). Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zostawić wypełnioną ankietę w Urzędzie Miejskim w Karpaczu to proszę pamiętać, aby wypełniając ankietę złożyć również podpis na klauzuli informacyjnej, w celu potwierdzenia zapoznania się z jej treścią. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych muszą być pełnoletnimi mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego. W Starostwie klauzula informacyjna jest wydrukowana na drugiej stronie ankiety, stanowi jej integralną część (jeśli chodzi o formę papierową). W serwisie, żeby przejść do samego zapytania ankietowego i go wypełnić trzeba potwierdzić fakt zapoznania się z klauzulą informacyjną (RODO).

Formularz zapytania ankietowego wraz z klauzulą informacyjną (RODO) w wersji papierowej dostępny w Kancelarii UM w Karpaczu (pokój nr 01).

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Marzeną Chabros – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze pod nr tel. 756473134; adres email: m.chabros.powiat.jeleniogorski.pl lub z Sekretariatem Wydziału Organizacyjnego tel. 756473130.

Konsultacje społeczne

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem podanych Ciebie danych będzie Burmistrz Karpacza, z siedzibą na ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
  2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: umk-iod@karpacz.eu.
  3. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Twoje dane będą przekazywane firmom informatycznym.
  5. Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres roku.
  6. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia.
  7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
  8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanych przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania aktywności na stronie internetowej, by w ten sposób lepiej realizować akcje promocyjne.

Zamknij