powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
9.08.2018

Konsultacje społeczne

w sprawie proponowanej zmiany granicy Powiatu Jeleniogórskiego poprzez przyłączenie Gminy Wojcieszów


W związku z konsultacjami społecznymi, w sprawie proponowanej zmiany granicy Powiatu Jeleniogórskiego poprzez przyłączenie Gminy Wojcieszów, które rozpoczynają się od 10.08.2018 r. i będą trwały do 24.08.2018 r. udostępniamy adres do serwisu internetowego, gdzie będzie można w formie elektronicznej od dnia 10.08.br. wypełnić zapytanie ankietowe w tej sprawie http://ankiety.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/365299?lang=pl.

Zgodnie z  zawiadomieniem wypełniony formularz ankietowy można złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, wysłać w formie elektronicznej na podany w zawiadomieniu adres email, można przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę odbiorczą Starostwa. Można także skorzystać z serwisu internetowego (ww. link). Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zostawić wypełnioną ankietę w Urzędzie Miejskim w Karpaczu to proszę pamiętać, aby wypełniając ankietę złożyć również podpis na klauzuli informacyjnej, w celu potwierdzenia zapoznania się z jej treścią. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych muszą być pełnoletnimi mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego. W Starostwie klauzula informacyjna jest wydrukowana na drugiej stronie ankiety, stanowi jej integralną część (jeśli chodzi o formę papierową). W serwisie, żeby przejść do samego zapytania ankietowego i go wypełnić trzeba potwierdzić fakt zapoznania się z klauzulą informacyjną (RODO).

Formularz zapytania ankietowego wraz z klauzulą informacyjną (RODO) w wersji papierowej dostępny w Kancelarii UM w Karpaczu (pokój nr 01).

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Marzeną Chabros – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze pod nr tel. 756473134; adres email: m.chabros.powiat.jeleniogorski.pl lub z Sekretariatem Wydziału Organizacyjnego tel. 756473130.

Konsultacje społeczne