Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
26 Sie 2021

Mały Grant 2021


Burmistrz Karpacza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm). W terminie 7 dni od upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta:

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska
NIP: 6111100624, REGON: 000844011, KRS: 0000129552
Nazwa zadania: „Bezpieczna rekreacja w górach”.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Treść oferty znajduje się na stronie BIP

Mały Grant 2021