Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
28 Wrz 2021

Mały Grant 2021


Burmistrz Karpacza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm). W terminie 7 dni od upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

 

Oferta:

Klub Sportowy „Grań”

NIP: 6111948308, REGON: 230504082, KRS: 0000090509

Nazwa zadania: „Integracja Lokalnych Środowisk Sportowych wśród dzieci i ich rodzin z powiatu karkonoskiego. Promocja sportu w powiecie karkonoskim”.

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Treść oferty znajduje się na stronie BIP: https://bip.karpacz.pl/artykul/692/10639/maly-grant-gran-ii

 

Mały Grant 2021