Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
13 Mar 2023

Mały Grant 2023


Burmistrz Karpacza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

W terminie 7 dni od upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta:

Klub Sportowy Grań
NIP: 6111948308, REGON: 230504082, KRS: 0000090509
Nazwa zadania: „VIII Mistrzostwa Skrzatów Karkonoskich o Laur Klubu Sportowego Grań
w Karpaczu – I Memoriał Pani Marii Nienartowicz”.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Treść oferty: https://bip.karpacz.pl/artykul/761/11725/maly-grant

Mały Grant 2023