Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
12 Maj 2022

Obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw


Obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji do bazy CEEB dotyczy właścicieli / zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Osoby te muszą złożyć deklarację do 30 czerwca br. jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r., na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni od dnia uruchomienia.

Źródło ciepła lub spalania do 1 MW należy zgłosić poprzez bezpośrednie wypełnienie formularza w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub złożenie wypełnionej deklaracji w Urzędzie Gminy. Obowiązek jest powszechny, a jego niedopełnienie oznacza wysoką kare finansową – nawet do 5 tys. złotych.

Wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Karpaczu lub pod linkiem:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

Więcej informacji pod nr tel. 75 76 19 662.

Obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw