powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
10.11.2017

Mały grant 2017 - Klub Sportowy Śnieżka


Burmistrz Karpacza informuje, że została złożona przez Klub Sportowy Śnieżka Karpacz oferta na realizację zadania pod nazwą "Obóz narciarski w Pitztal i szkolenie sportowe" w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta do pobrania ze strony www.karpacz.pl

Mały grant 2017 - Klub Sportowy Śnieżka