powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Pojemniki na zużyte baterie i akumulatory


Informujemy, że pojemnik przeznaczony do zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych został umieszczony w Urzędzie Miejskim w Karpaczu w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54, na parterze przy wejściu do budynku. Każdy mieszkaniec Gminy Karpacz może nieodpłatnie dostarczać do wskazanego wyżej miejsca: baterie jednoogniwowe  typu AA i AAA, baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego.
Metale ciężkie wchodzące w skład baterii i akumulatorów mogą doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych, dlatego nie można wyrzucać ich wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

Pojemniki na zużyte baterie i akumulatory