Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
9 Lis 2022

Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej


Wczoraj, tj. 8.11.2022 r., w Szczyrku zostało zawiązane stowarzyszenie "Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej”. W jego skład oczywiście weszliśmy również my, jako Gmina Karpacz.

Główne cele stowarzyszenia to:

  1. reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych,
  2. wszechstronny rozwój polskich gmin górskich,
  3. wspieranie rozwoju a w szczególności działalności turystycznej i rekreacyjno–sportowej w gminach należących do Stowarzyszenia,
  4. dążenie do zapewnienia gminom górskim szczególnej opieki ze strony Sejmu, Senatu, rządu,
  5. utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą,
  6. pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków Stowarzyszenia,
  7. popieranie wszelkich akcji zmierzających do rozwoju gmin górskich,
  8. prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej gmin górskich,
  9. podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, tradycji, kultury i sztuki regionalnej.

Cieszymy się bardzo i liczymy na owocną współpracę. Wspólnie na rzecz gór!

Fot. Miasto Szczyrk

Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej