Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
26 Maj 2022

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Karpacz - konsultacje społeczne


W związku z uchwałą nr XLV/460/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 5 listopada 2021 r., w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Karpacz na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu (w szczególności: sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych  partnerów  społecznych i gospodarczych oraz  mieszkańców gminy).

Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem internetowego formularza, który znajduje się pod adresem https://konsultacjekarpacz.webankieta.pl/ w terminie od 26.05.2022 r. do 30.06.2022 r.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Karpacz na lata 2021 - 2030 dostępny jest w wersji elektronicznej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Karpaczu: https://bip.karpacz.pl/artykul/572/11164/projekt-strategii-rozwoju-gminy-karpacz-na-lata-20212030

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Karpacz - konsultacje społeczne