powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
6.12.2017

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r.


Informujemy, że zakończone zostały spotkania informacyjne burmistrza i radnych z mieszkańcami, na których omówiono sprawy bieżące, a także projekty w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018 . Zadania przyjęte do realizacji przedstawiają się następująco:

Okręg nr 1
Integracja sportowa mieszkańców Karpacza Górnego, wartość 65.000 zł.

Okręg nr 3
1. Utwardzenie chodnika ul. Kolejowa do skrzyżowania z ulicą Nad Łomnicą, wartość 15.000 zł.
2. 2 x Grill Party, wartość 15.000 zł.

Okręg nr 4
Kolorowy klombik, wartość 65.000 zł.

Projektodawcom oraz mieszkańcom dziękujemy z aktywność i udział w spotkaniach.

PR /06.12.2017/

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r.