powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
25.01.2019

Spotkania grup roboczych dotyczących projektów grantowych


Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na spotkania dotyczące przygotowania projektów grantowych.


TERMINY SPOTKAŃ:

05.02.2019 r. - 13.00 - 15.00

12.02.2019 r. - 13.00 - 15.00

19.02.2019 r. - 13.00 - 15.00

 

MIEJSCE SPOTKAŃ:
Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

Spotkania grupy roboczej będą dotyczyły trzech projektów grantowych: 

- Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór

- Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 

- Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego

 

Zapraszamy do kontaktu: sekretariat@duchgor.org
tel. 75 644 21 65

 

Spotkania grup roboczych dotyczących projektów grantowych