powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych


Serdecznie zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe na spotkania poświęcone procedurom, dokumentacji oraz lokalnym kryteriom wyboru projektów grantowych.
 
20.07.2017 r., godz. 14.00-17.00
22.07.2017 r., godz. 14.00-17.00

Centrum Aktywności Lokalnej POGÓRZE w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.
 
PROJEKTY GRANTOWE - "małe projekty" dla lokalnych organizacji pozarządowych w kwocie 20-50 tyś. złotych z bardzo korzystnym systemem finansowania, uwzględniającym fakt, że większość małych organizacji nie stać na duże projekty, zwłaszcza w systemie refundacji.
 
Wniosek jest składany do LGD Partnerstwo Ducha Gór, również tutaj jest podpisywana umowa oraz jest rozliczany grant.
 
KONKURSY GRANTOWE PLANOWANE NA JESIEŃ 2017  r.:
 
1. Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór. Kwota na pojedynczy grant: 25 tys. złotych, pula środków w konkursie: 300 tys. złotych
2. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego. Kwota na pojedynczy grant: 20 tys. złotych, pula środków w konkursie: 200 tys. złotych
3. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym, edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu: Kwota na pojedynczy grant: 20 tys. złotych, pula środków w konkursie: 200 tys. złotych
 
PR/05.07.2017/

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych