Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
14 Lis 2022

Spotkanie z przedstawicielami NGO


Burmistrz Karpacza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu (I piętro, pok. nr 10). Celem spotkania będzie omówienie programu współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o § 6 Uchwały Nr XLIX/484/10 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w okresie od 13.10.2022 r. do 03.11.2022 r. (tj. w okresie konsultacji) nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi do udostępnionego projektu uchwały.

Osoba do kontaktu: Monika Biskup-Adamczyk

telefon: 757619592

e-mail: monika.biskup-adamczyk@karpacz.eu

Spotkanie z przedstawicielami NGO