Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
20 Lis 2023

Spotkanie z przedstawicielami NGO


Burmistrz Karpacza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się 1 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Stadionu im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu. Celem spotkania będzie omówienie programu współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o § 6 Uchwały Nr XLIX/484/10 Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w okresie od 17.10.2023 r. do 10.11.2023 r. (tj. w okresie konsultacji) nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi do udostępnionego projektu uchwały. Na podstawie § 7 ust. 2 konsultacje uznaje się za ważne.

Osoba do kontaktu: Monika Biskup-Adamczyk

telefon: 757619592,

e-mail: monika.biskup-adamczyk@karpacz.eu

Spotkanie z przedstawicielami NGO