powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
28.05.2018

Szkolny Klub Sportowy


Informujemy, że po raz drugi na terenie Gminy Karpacz realizowany jest projekt „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jest to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności realizowanej w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego. Uczestnictwo w proponowanym przedsięwzięciu stwarza szansę wzbogacenia oferty sportowej szkoły i skierowania jej do szerszego kręgu dzieci i młodzieży szkolnej, niezależnie od ich wieku i sprawności fizycznej.
Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w dwóch edycjach (wiosennej 29.01.2018-22.06.2018 i jesiennej 3.09.2018-30.11.2018) w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych.
Więcej informacji dotyczących założeń projektu znajduje się na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl.

 

 

Szkolny Klub Sportowy