Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
10 Lis 2020

Wiceprezydent Europejskich Euroregionów z Karpacza


Reprezentujący Euroregion „Nysa” Zbigniew Kulik z Karpacza na Walnym Zebraniu Europejskich Regionów Granicznych w Belgii został ponownie wybrany na wiceprezydenta tej organizacji zrzeszającej ponad sto istniejących euroregionów w Europie. Kadencja w zarządzie tej organizacji trwa dwa lata. Został on wybrany już po raz trzynasty. Jest to też duże wyróżnienie Euroregionu „Nysa” w Jeleniej Górze, które zostało utworzone jako pierwsze w tej części kontynentu, po zmianach jakie zaszły w Europie Wschodniej po 1989 roku. Zbigniew Kulik jest też członkiem międzynarodowego jury przyznającego doroczną nagrodę za współpracę transgraniczną „Żagiel miasta Papenburg” ufundowaną przez region Ems Dollart. Tematem tegorocznej nagrody był: Covid-19 - ponowne otwarcie granic. Wspólne środki i rozwiązania w regionach przygranicznych. Nagrodę otrzymała w 2020 roku Wspólnota Robocza Pirenejów działająca na pograniczu Hiszpanii, Francji i Andory.

Towarzysząca walnemu zgromadzeniu doroczna konferencja poświęcona była przyszłości Europy z perspektywy regionów granicznych. Drugim ważnym tematem były kryzysy, takie jak te spowodowane COVID-19 i ich oddziaływanie w regionach granicznych. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych realizuje obecnie czteroletni program zlecony przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej d/s Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) jako jedno z działań: Zwiększenie wzrostu i spójności w regionach przygranicznych Unii Europejskiej.

Organizacja ta w przyszłym roku obchodzić będzie swój jubileusz 50-lecia. Gospodarzem tych uroczystości będzie prowincja Gelderland w Holandii, gdzie przed półwieczem podjęto inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych.

(ern nysa)

Fot. dokis.pl

Wiceprezydent Europejskich Euroregionów z Karpacza