powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
15.07.2020

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały krajobrazowej


Burmistrz Karpacza informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 21 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zostanie udostępniony także na stronie http://bip.karpacz.pl.

Każdy zainteresowany ma prawo do złożenia uwag do projektu uchwały. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2020 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały krajobrazowej