powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Zakaz wypalania traw


Urząd Miejski w Karpaczu przypomina:
Wypalanie traw jest niebezpieczne, bezcelowe i niezgodne z prawem!

Wiosenne wypalanie traw na łąkach, poboczach kolejowych i innych terenach zielonych, pozbawia glebę naturalnej pokrywy roślinnej powodując przyspieszenie jej erozji
i wyjałowienie. Staje się ona bezbronna wobec działania czynników atmosferycznych – promieni słonecznych, wiatru, opadów. W płomieniach ginie całe bogactwo przyrody.
Ponadto wypalanie traw przyczynia się do wzrostu liczby pożarów, powoduje również lokalne zanieczyszczenie powietrza.

Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone.
Określają to odpowiednie przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.).

Nie wypalaj traw!

Zakaz wypalania traw