powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
23.06.2020

"Zdalna Szkoła + " - dodatkowy grant dla Gminy Karpacz


Gmina Karpacz w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” otrzymała dodatkowy grant w wysokości 44.999,92 zł na zakup kolejnych 17 szt. laptopów dla uczniów Szkoły Podstawowej.
Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego do kształcenia w systemie zdalnym, przeznaczonego dla uczniów z rodzin wielodzietnych, dlatego wsparciem objęliśmy w pierwszej kolejności rodziny z minimum trojgiem dzieci, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.
Łącznie w ramach Programu zakupiliśmy 35 laptopów na kwotę 104 983,66 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zdalna Szkoła +  - dodatkowy grant dla Gminy Karpacz