powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
26.09.2014

Zielone światło dla inwestycji na Kopie.


Zielone światło dla inwestycji na Kopie. Prezydium Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego w dniu dzisiejszym tj. 26.09.2014r. podjęła uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii dla dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby inwestycji pn. „Przebudowa i budowa kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury technicznej”. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działkach nr 45/427, 51/440, 50/439, 52/442, 58/449, 67/445, 87/465, 472, 474, 481, 527, 528, 529, 530, 531, 519, obręb 4 Karpacz. Zgodnie z obecną koncepcją w ramach projektowanej inwestycji planuje się: 1. Przebudowę   istniejącego   1-osobowego   wyciągu   krzesełkowego   „Zbyszek"   na   nowy z krzesełkami 4-osobowymi automatycznie wprzęganymi do liny nośnej wraz z rozbiórką obecnych podpór. 2. Likwidację istniejącego wyciągu orczykowego „Liczyrzepa" (zespołu napędowego, podpór i lin nośnych oraz pozostałych elementów). 3. Przebudowę budynków górnej i dolnej stacji wyciągu krzesełkowego. Budynek stacji górnej będzie nawiązywał architektonicznie do obserwatorium na Śnieżce i powstanie w miejscu istniejącego obiektu - planowane są cztery kondygnacje, w tym dwie w połowie zagłębione w ziemi. 4. Modernizację    (poszerzenie)    połączenia    nartostrad    „Jan",    „Liczykrupa"    i    „Euro" zlokalizowanego w dolnym rejonie Kopy - wykonanie poszerzenia nartostrad o ok. 10-15 m na długości ok. 200 m w celu zapewnienia bezpieczeństwa narciarzom. 5. Dośnieżanie nartostrad „Jan", i „Złotówka" (wyciąg „Grosik") do granic ochrony ścisłej Karkonoskiego Parku Narodowego - system zaśnieżania będzie zasilany z istniejącego ujęcia na rzece Łomnicy. 6. Budowę kolejki torowej z wagonami cztero- lub ośmioosobowymi, poruszającymi się po szynach umieszczonych ok.  1 m nad gruntem, łączącej istniejący parking i dolną stację wyciągu „Zbyszek". 7. Budowę odcinka dojazdowego łączącego nartostradę „Liczykrupę” z „Euro” o długości ok. 60 m i szerokości ok. 15 m. 8. Poszerzenie górnego, istniejącego łącznika między górnym odcinkiem nartostrady „Euro" i „Złotówka" - o długości 500 m i szerokości 15 m. 9. Poszerzenie górnego odcinka nartostrady „Euro" - o długości 70 m i szerokości 15 m. 10. Poszerzenie nartostrady na odcinku dojazdowym do dolnej stacji wyciągu krzesełkowego „Zbyszek". K1 K2 K3 K4

Zielone światło dla inwestycji na Kopie.

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem podanych Ciebie danych będzie Burmistrz Karpacza, z siedzibą na ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
  2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: umk-iod@karpacz.eu.
  3. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Twoje dane będą przekazywane firmom informatycznym.
  5. Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres roku.
  6. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia.
  7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
  8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanych przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania aktywności na stronie internetowej, by w ten sposób lepiej realizować akcje promocyjne.

Zamknij