Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B

powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
1 Paź 2021

Zmiana systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


Burmistrz Miasta Karpacza informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z uwagi na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3c i 3d ustawy r.

W związku z powyższym wyznacza się termin do 26 listopada 2021 r. na złożenie:

1) odwołania przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia; (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli już wcześniej oświadczenie o braku zgody na objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a teraz chcieliby zostać  objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych)

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania,
o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888z późn. zm.), o wyłączeniu się
z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać podmiot z którym zawarł umowę oraz dołączyć kopie umowy pod rygorem nieważności tego oświadczenia (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i chcą z niego wystąpić).

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie  obowiązywać nowa umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołana przez okres obowiązywania tej umowy.

Złożenie oświadczeń jest obowiązkowe. Brak ich złożenia skutkować będzie włączeniem właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do  gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem wprowadzonych zmian w ustawie jest umożliwienie gminom właściwego zaplanowania zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów, gdyż znana będzie liczba podmiotów, które zostaną w miejskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Druki oświadczeń do pobrania znajdują się na stronie internetowej:  https://bip.karpacz.pl/artykul/121/10640/informacja-dotyczaca-odbioru-odpadow

 

Zmiana  systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.