powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
19.06.2018

Budżet Partycypacyjny na 2019 rok


Przypominamy, że do końca czerwca można składać wnioski do budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Wnioski z propozycjami projektów mogą składać mieszkańcy danego okręgu z poparciem min. 15 osób, na formularzu wniosku – dostępnym na stronie www.karpacz.pl. Na każdy Okręg przewidziano kwotę 65000 zł.

Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Karpacz oraz na terenach Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, Karkonoskiego Parku Narodowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w granicach administracyjnych Miasta Karpacza, po wyrażeniu zgody przez właściciela lub zarządcę terenu. Środki z budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć również zadań nie inwestycyjnych - integracyjnych, będących w zakresie zadań własnych Gminy, służących ogółowi mieszkańców danego Okręgu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z regulaminem, pobieraniem wniosków oraz składaniem ich drogą elektroniczną na adres: budzetpp@karpacz.eu lub pocztą tradycyjną w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu w terminie 1 - 30.06.2018 r. w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji znaleźć można na stronie http://www.karpacz.pl/budzet-partycypacyjny.

Budżet Partycypacyjny na 2019 rok