powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
4.10.2017

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w roku 2017 r.


Informujemy, że weszła w życie uchwała nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie pod nazwą "Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz".

W związku z powyższym osoby, które w roku 2017 dokonały w budynkach mieszkalnych wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowe, ekologiczne źródła mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54 do dnia 15.11.2017 r. do godziny 16.30.

Formularze wniosków o udzielenie dotacji celowej można pobrać ze strony  https://www.karpacz.pl/wymiana-zrodel-ciepla lub w Urzędzie Miejskim w Karpaczu w pokoju nr 14.

Szczegółowe informacje odnośnie uprawionych wnioskodawców oraz kwalifikowalnych wydatków pod adresem: https://www.karpacz.pl/wymiana-zrodel-ciepla

Informacji dodatkowych udziela:
Patrycja Korzeniowska-Przywara
podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Miejski w Karpaczu
tel. 75 76 19 662

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w roku 2017 r.