powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w roku 2019

Informujemy, że na podstawie uchwały nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie pod nazwą "Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz" można ubiegać się o dofinansowanie związane z wymianą źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła.
W związku z powyższym osoby, które w roku 2017, 2018 oraz 2019 dokonały w budynkach lub lokalach mieszkalnych wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowe, ekologiczne źródło, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54 do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 14.30 (decyduje data wpływu). Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności och złożenia.
Uchwałę oraz formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej można pobrać ze strony internetowej Karpacza lub w Urzędzie Miejskim w Karpaczu w pokoju nr 12.

 

 

 


Pliki do pobrania: