powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w roku 2018 r.
Wszystkie osoby, które planują zmienić sposób ogrzewania nieruchomości mieszkalnej przy wsparciu gminy Karpacz w 2018 roku informujemy, że do 19 stycznia 2018 r. trwa nabór deklaracji mających na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców/kotłów stałopalnych starej generacji wśród mieszkańców gminy.
Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz”.
Uchwała, deklaracja oraz wniosek o udzielnie dotacji dostępne są:
•    w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karpaczu (II piętro, pokój nr 14);
•    na stronie internetowej www.karpacz.pl w zakładce "Dla mieszkańców → Wymiana źródeł ciepła".
Wypełnione deklaracje należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz do dnia 19.01.2018 r. do godziny 14.30 (decyduje data wpływu).
Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy.

 

 


Pliki do pobrania: