powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w roku 2020

Informujemy, że na podstawie uchwały nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie pod nazwą "Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz" można ubiegać się o dofinansowanie związane z wymianą ogrzewania zasilanego paliwem stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła.

W związku z powyższym osoby, które w latach 2017-2020 dokonały w budynkach lub lokalach mieszkalnych wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowe, ekologiczne źródło, mogą składać wnioski (w wersji papierowej) o udzielenie dotacji celowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54 do dnia 13 listopada 2020 r. do godziny 14.30. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Uchwałę oraz formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej można pobrać ze strony internetowej Karpacza lub w Urzędzie Miejskim w Karpaczu w pokoju nr 12.

 


Pliki do pobrania: