powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
17.08.2018

Nie kupuj, nie spalaj! Paliwa zakazane uchwałami antysmogowymi na terenie Dolnego Śląska


Przypominamy, że na podstawie uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, od 1 lipca 2018 r. w instalacjach na terenie Karpacza nie będzie można spalać następujących paliw: węgla brunatnego, odpadów węglowych (muły i flotokoncentraty), węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.
 
Ponadto od 1 lipca 2024 r. nie będzie można eksploatować instalacji na paliwa stałe nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających 3 klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.
Od 1 lipca 2028 r. jest zakazane użytkowanie instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadającym klasie 3 i 4. Po tej dacie węglem i drewnem będzie można palić wyłącznie w instalacjach minimum 5 klasy.

W załączeniu przedstawiamy ulotkę informacyjną dotyczącą uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska, opracowaną przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.
 
Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Gminę Karpacz na wymianę instalacji na paliwa stałe.
 
Wszystkie informacje odnośnie dotacji celowej i zasad jej udzielania znajdują się na stronie internetowej Karpacza: https://www.karpacz.pl/wymiana-zrodel-ciepla
 
Dodatkowych informacji udziela:
Patrycja Korzeniowska-Przywara
Urząd Miejski w Karpaczu
pokój nr 12, bud. "A"
tel. 75 76 18 611

Ulotka do pobrania

Nie kupuj, nie spalaj! Paliwa zakazane uchwałami antysmogowymi na terenie Dolnego Śląska