powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +
17.08.2018

Nie kupuj, nie spalaj! Paliwa zakazane uchwałami antysmogowymi na terenie Dolnego Śląska


Przypominamy, że na podstawie uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, od 1 lipca 2018 r. w instalacjach na terenie Karpacza nie będzie można spalać następujących paliw: węgla brunatnego, odpadów węglowych (muły i flotokoncentraty), węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.
 
Ponadto od 1 lipca 2024 r. nie będzie można eksploatować instalacji na paliwa stałe nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających 3 klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.
Od 1 lipca 2028 r. jest zakazane użytkowanie instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadającym klasie 3 i 4. Po tej dacie węglem i drewnem będzie można palić wyłącznie w instalacjach minimum 5 klasy.

W załączeniu przedstawiamy ulotkę informacyjną dotyczącą uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska, opracowaną przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.
 
Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Gminę Karpacz na wymianę instalacji na paliwa stałe.
 
Wszystkie informacje odnośnie dotacji celowej i zasad jej udzielania znajdują się na stronie internetowej Karpacza: https://www.karpacz.pl/wymiana-zrodel-ciepla
 
Dodatkowych informacji udziela:
Patrycja Korzeniowska-Przywara
Urząd Miejski w Karpaczu
pokój nr 12, bud. "A"
tel. 75 76 18 611

Ulotka do pobrania

Nie kupuj, nie spalaj! Paliwa zakazane uchwałami antysmogowymi na terenie Dolnego Śląska

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem podanych Ciebie danych będzie Burmistrz Karpacza, z siedzibą na ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
  2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: umk-iod@karpacz.eu.
  3. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Twoje dane będą przekazywane firmom informatycznym.
  5. Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres roku.
  6. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia.
  7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
  8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanych przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania aktywności na stronie internetowej, by w ten sposób lepiej realizować akcje promocyjne.

Zamknij