powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.1.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jej użytkownikowi wieczystemu

Zarządzenie nr 0050.2.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na własność w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.6.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.8.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.16.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.18.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.20.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.23.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.25.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.26.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.27.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.28.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.29.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.30.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.31.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.36.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.37.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na własność w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 0050.46.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.49.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.50.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przekazanych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.54.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.56.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.57.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.58.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.59.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.60.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.61.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.62.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.63.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.64.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.65.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.68.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia części nieruchomości  gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.69.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.71.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.73.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.75.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.76.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.77.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.79.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.81.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowiska handlowego nr 1 wraz z gruntem, przeznaczonego do oddania w dzierżawę w formie przetargu ustnego ograniczonego do osób nieposiadających zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Karpacz

Zarządzenie nr 0050.82.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Karpacz na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dni 30 września 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.85.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 19.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.88.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej