Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Wykaz nieruchomości - 2023 rok

Zarządzenie nr 0050.3.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.8.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.10.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.13.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Karpacz oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr 0050.15.2023 Burmistrz Karpacza z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na własność w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.27.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziały w gruncie na własność w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.28.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.33.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.40.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.46.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.47.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.55.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 07 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na własność w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.60.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 04 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.64.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 12 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na własność w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.72.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 4 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na własność w drodze bezprzetargowej