Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W KARPACZU

Od lutego 2023 roku pomoc prawna/poradnictwo obywatelskie udzielane są na Stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu przy ul. Polskich Olimpijczyków 1 (mała sala konferencyjna):

- w co drugi wtorek, licząc od  14 lutego br., w godz. 11-15 (nieodpłatna pomoc prawna);
- w co drugą środę, licząc od 8 lutego br., w godz. godz. 11-15 (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie).

W Karpaczu nieodpłatne poradnictwo prawne albo nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobiście przez adwokata, radcę  prawnego lub doradcę obywatelskiego, w trakcie wizyty uprawnionego w punkcie, po złożeniu oświadczenia o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis albo przedstawienie  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przed udzieleniem porady.  

Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się w punkcie albo telefonicznie (wybór beneficjenta), według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (75 64 73 111), w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
1) młodzież do 26 roku życia;
2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
3) osoby, które ukończyły 65. lat;
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
5) kombatanci;
6) weterani;
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
8) kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy;
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
3) prawa cywilnego;
4) spraw karnych;
5) spraw administracyjnych;
6) ubezpieczenia społecznego;
7) spraw rodzinnych;
8) prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna będzie polegała na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 

Informacja Starosty Karkonoskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna - październik 2023

Lista jednostek NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 2023