powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KARPACZU W 2018 r.
Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54 (budynek B), parter, pokój nr 3
punkt obsługiwany przez adwokata lub radcę prawnego Fundacji Honeste Vivere, telefon 75 76 19 594 w każdy wtorek w godzinach 11.00 – 15.00.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
1) młodzież do 26 roku życia;
2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
3) osoby, które ukończyły 65. lat;
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
5) kombatanci;
6) weterani;
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
8) kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy;
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
3) prawa cywilnego;
4) spraw karnych;
5) spraw administracyjnych;
6) ubezpieczenia społecznego;
7) spraw rodzinnych;
8) prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna będzie polegała na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Więcej informacji na stronie http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/
Dane adresowe innych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2018 r. dostępne są na stronie
http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=3891

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem podanych Ciebie danych będzie Burmistrz Karpacza, z siedzibą na ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
  2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: umk-iod@karpacz.eu.
  3. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Twoje dane będą przekazywane firmom informatycznym.
  5. Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres roku.
  6. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia.
  7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
  8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanych przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania aktywności na stronie internetowej, by w ten sposób lepiej realizować akcje promocyjne.

Zamknij