Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Zgłoś źródło ciepła

Zgłoś źródło ciepła

Od 1 lipca 2021 r. nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami, polegające na zobowiązaniu do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Za stworzenie bazy, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Obowiązek złożenia deklaracji obejmuje właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Termin składania deklaracji dla istniejących budynków wynosi 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Deklarację składa się drogą elektroniczną korzystając z Profilu Zaufanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz (można złożyć osobiście lub wysłać listem).

Deklaracje można pobrać ze strony: https://bip.karpacz.pl/artykul/727/10551/zglos-zrodlo-ciepla

Szczegóły na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Informacje w tej sprawie udzielane są także pod numerem telefonu: 75 76 19 614.