Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

Wyszukiwarka: Alt + B


powrót
drukuj     rozmiar tekstu - +

Czyste powietrze

Czyste powietrze

Gmina Karpacz przystąpiła do rządowego programu „Czyste Powietrze” obsługiwanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą w budynku jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale).

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł;
 • uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • uprawionych do najwyższego poziomu dofinansowania (przed złożeniem wniosku o najwyższe dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
  1 526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Przedmiot dofinansowania:

 • wymiana, zakup oraz montaż ekologicznego źródła ciepła,
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • opracowanie dokumentacji (np. audyt energetyczny).

Po zmianach programu Czyste Powietrze, wprowadzonych od 3 stycznia 2023 r., inwestycja, będąca przedmiotem dofinansowania, może być przeprowadzona z kompleksową termomodernizacją.

Aby ułatwić mieszkańcom Karpacza występowanie o wsparcie finansowe w ramach programu w Gminie Karpacz działa punkt konsultacyjno-informacyjny. Punkt mieści się w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Karpaczu, przy ul. Obrońców Pokoju 2A. Czynny jest:

 • we wtorki w godz. 7.30 – 10.30;
 • w piątki w godz. 7.30 – 14.30.

Termin i godzinę konsultacji prosimy ustalić telefonicznie pod numerem 75 76 19 614.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Punkcie Konsultacyjnym w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie:

 • dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, aktywny adres e-mail - potrzebny do założenia konta na platformie internetowej GWD,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim - informacja o współmałżonku: imię i nazwisko, pesel,
 • w przypadku współwłasności - dane współwłaścicieli: imię i nazwisko, adres,
 • adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie, numer działki ewidencyjnej, obręb, numer księgi wieczystej,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok odbioru budynku,
 • powierzchnia budynku/lokalu (w m2) oraz określenie czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność (oraz w m2). W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • dochód wnioskodawcy za poprzedni rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne, itp.) jeśli osoba ubiega się o dofinansowanie z podstawowego poziomu,
 • zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego, jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z podwyższonego lub najwyższego poziomu.

Przydatne linki: